Thuis in
toegewijde
zorg

Nu u een jaartje ouder wordt, verdient u het om goed te worden verzorgd. Professionele zorg is hierbij van het grootste belang. De Merwelanden is thuis in toegewijde zorg. Wij bieden zorg waar en wanneer u die nodig heeft. En op een positieve en respectvolle manier helpen wij u de regie over uw leven te houden. U kunt zich weer richten op de leuke dingen van het leven, zoals het meedoen aan activiteiten en het contact leggen met medebewoners. We geven u de mogelijkheid volop in het leven te staan en creëren een omgeving waarin u zich thuis voelt. 

Er is altijd een woonvorm die bij u past en die u kunt aanpassen naarmate uw behoefte aan zorg verandert.

Professionele, persoonlijke zorg en ondersteuning

De zorg die wij u verlenen, wordt altijd afgestemd op uw persoonlijke indicatie, uw situatie en bovenal op uw wensen. Onze deskundige zorgverleners staan u ook bij als het gaat om geestelijke zorg, hulp bij levensvragen en zingeving. Daarnaast houden diverse huisartsen spreekuur in De Merwelanden en zijn er een fysiotherapeut en trombosedienst aanwezig. Tevens kunt u in De Merwelanden bloed laten prikken en een rijbewijskeuring laten doen.

Indicatie of particuliere bekostiging
De Merwelanden is een erkende zorgorganisatie. U kunt bij De Merwelanden terecht voor een compleet dienstenpakket voor wonen, zorg en welzijn. Heeft u een zorgindicatie, dan kan het zijn dat u een eigen bijdrage betaalt op basis van uw inkomen. Het CAK bepaalt de hoogte van deze eigen bijdrage. Heeft u geen indicatie, maar wilt u wel zorg afnemen van De Merwelanden, dan kunt u er uiteraard voor kiezen om de zorgverlening zelf te bekostigen. Onze klantenservice adviseert u graag over de zorg die het beste bij u past en over de vergoeding daarvan. 

Aanvragen indicatie
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een zorgindicatie, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Zij regelen graag in overleg met u en in samenwerking met de wijkverpleegkundigen de toegang tot uw zorg.

Uitsluitingscriteria
Ondanks dat we in alle situaties voor u klaar willen staan, kan De Merwelanden niet in alle situaties verantwoorde, passende zorg leveren. Voor bepaalde hulpvragen zijn de specifieke kennis en ervaring niet aanwezig. Deze zogenaamde uitsluitingscriteria sommen we hieronder in het algemeen op, maar omdat iedere cliënt verschillend is, bespreken we graag in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden en onmogelijkheden. Neemt u hiervoor contact op met onze klantenservice.

De Merwelanden biedt geen zorg aan cliënten:
- met beademingsapparatuur of een infuus;
- met ernstige psychiatrische problemen;
- met het syndroom van Korsakov;
- met een ggz-indicatie;
- die overlast veroorzaken voor medebewoners;
- met een inbewaringstelling;
- in verband met een crisisopname.

Wij helpen u graag. Neem gerust contact op.

Bij de klantenservice van De Merwelanden kunt u terecht met al uw vragen over wonen, zorg, welzijn en dienstverlening. Ook kunnen we u helpen bij het aanvragen van uw indicatie. Wij beantwoorden uw vragen graag en vinden het prettig u te ontmoeten.