Volledig Pakket
Thuis/Modulair
Pakket Thuis.

Volledig Pakket Thuis

Het Volledig Pakket Thuis (VPT) betekent verzorgingshuiszorg op maat in uw eigen vertrouwde woning, ook als u verblijfszorg zonder behandeling nodig heeft. Met het Modulair Pakket Thuis (MPT) kunt u zelf uw zorgpakket samenstellen.

Heeft u een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf, maar u wilt wel thuis blijven wonen? Dan kunt u kiezen voor het Volledig Pakket Thuis (VPT). Met het VPT krijgt u verzorgingshuiszorg op maat in uw eigen vertrouwde woning, ook als u verblijfszorg zonder behandeling nodig heeft. Op basis van uw indicatiestelling krijgt u de soort en de hoeveelheid zorg en ondersteuning waar u recht op heeft. Dit kan zijn:

  • persoonlijke verzorging;
  • het bieden van dagstructuur;
  • het toedienen van medicijnen.

Samen stellen we uw eigen zorgleefplan en zorgarrangement samen. In dit zorgarrangement zijn ook andere onderdelen van onze dienstverlening opgenomen, zoals de maaltijdenservice, deelname aan activiteiten, onze wasgoedservice en huishoudelijke hulp.

U blijft uw woonlasten gewoon zelf betalen. Ook aanvragen voor woningaanpassing en/of eventuele hulpmiddelen regelt u zelf. U kunt hiervoor een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor huisartsenzorg, medicijnen en tandheelkundige ondersteuning kunt u een beroep doen op uw zorgverzekering.

Modulair Pakket Thuis

U kunt ook kiezen voor een Modulair Pakket Thuis (MPT). U ontvangt dan dezelfde zorg en begeleiding als in een zorginstelling; u kunt daarbij zelf kiezen welke delen (modules) van het totale zorgpakket u wilt ontvangen. Zo kunt u bijvoorbeeld een combinatie maken van verpleging, verzorging, begeleiding thuis of dagbesteding. U kunt gebruik maken van een MPT als u geen behoefte heeft aan bepaalde zorg of omdat u bepaalde zorg zelf wilt inkopen met een pgb.

Op deze manier kunt u er bij een MPT ook voor kiezen om zorg bij meerdere zorgaanbieders in te kopen. Zij zijn dan hoofdverantwoordelijk voor de zorg die zij zelf bieden, maar zij zijn wel verplicht om overzicht te houden over uw gehele zorg. Het gaat immers om u en uw welzijn.

Wilt u meer informatie over het Volledig Pakket Thuis of het Modulair Pakket Thuis?

En wilt u weten of u een van beiden kunt inzetten? Neemt u dan contact op met onze klantenservice.